’n Kleurtjie tussen klip

Content hosted by iono.fm Naas sy verskillende variëteite het Afrikaans ook heelparty sosiolekte – beroepstale, groeptale, mengtale, geheimtale. Die informele spreektaal van delwers is hiervan ’n voorbeeld. Van die ou, informele taal van diamantgrawers is daar vandag maar min gebruikers oor, maar van die tyd toe die delwerskoors hoog geloop en duisende geluksoekers na nuut … Continue reading ’n Kleurtjie tussen klip