Geleentheidswoordeboek: Woordeskat van die koronakrisis (Nederlands)

Publikasiedatum: 16 Junie 2020 Piet van Sterkenburg, in samewerking met die Instituut vir die Nederlandse Taal (INT), het ’n uitgebreide lys saamgestel van woorde wat met die koronakrisis verband hou. Die lys is gebaseer op die Glossario COVID-19 van die Italiaanse navorsingsinstituut Eurac in Bolzano, en aangevul met woorde en konsepte wat tydens die krisis … Continue reading Geleentheidswoordeboek: Woordeskat van die koronakrisis (Nederlands)