HAT6 Plus

Die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal en die Woordeboek van Afrikaans Vandag snoer kragte saam. Hou hier dop vir nuus, binnekort, oor die nuwe HAT6 Plus.