Podsendings

Afrikaans as visserstaal

Paastyd

Afrikaans as delwerstaal

Afrikaans se verklarende woordeboeke


Jana Luther praat oor die stand van Afrikaans se verklarende woordeboeke, onder meer oor die uitdagings waarmee woordeboekmakers te kampe het.


En die groen gras groei daar om

Kyk ’n slag, sê Jeanette Ferreira, “hoeke mooie name die veldgrasse van Suid-Afrika het”. In die wêreld is daar meer as 10 000 grasspesies; in Suid-Afrika ongeveer 1 000 soorte, wat ook al die grane insluit. Baie het meer as een naam. Ruigtegras. Beddinggras. Borselgras. Donsgras. Besembiesies. Bewertjies. Bromgras … Lande en lande, vlaktes en vlaktes gras. Hier is ’n gerf uit die WAT.